Ảnh đại diện Nhung (ZF0321)
Phạm Thị *** Nhung
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Hà Nội
3 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp