Ảnh đại diện Oanh (ZF0570)
Nguyễn Diệp Thái Oanh
26/06/1998
0396663***
Tp Hồ Chí Minh
thaioanh2***@gmail.com
Nữ
KDC Conic, Nguyễn Văn Linh, phường Phong Phú, Bình Chánh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
9 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết