Ảnh đại diện Nhi (ZF1045)
Lê Hạ *** Nhi
10/08/1992
0901084***
Tp Hồ Chí Minh
Lehalannhi***@gmail.com
Nữ
*** đường 37
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết