Ảnh đại diện Diệu (ZF1220)
Phan *** Diệu
26/07/1997
0364606***
Tp Hồ Chí Minh
phanthidieu7***@gmail.com
Nữ
*** Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Luật Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết