Ảnh đại diện Hường (ZF1962)
Phạm Thị Hường
26/06/1988
0982412***
Hà Nội
huongp***@hotmail.com
Nữ
*** Thanh Bình, Hà Đông, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

9
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết