Ảnh đại diện Hồng (ZF2236)
Bùi *** Hồng
08/04/1994
0986745***
Hà Nội
honghr***@gmail.com
Nữ
Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Trưởng nhóm / ban
Hà Nội
9 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết