Ảnh đại diện Vân (ZF2422)
Hồ Thị Khánh Vân
29/06/1989
0934056***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
hothi_khanh***@yahoo.com.vn
Nữ
*** Tỉnh Lộ 8 ấp 2 xã Hòa Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
12 triệu
Luật Tài chính - Ngân hàng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết