Ảnh đại diện Hằng (ZF5185)
Trịnh *** Hằng
01/08/1996
0948324***
Tp Hồ Chí Minh
trinhthanhhang181***@gmail.com
Nữ
*** Thoại Ngọc Hầu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Dịch vụ pháp lý
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết