Ảnh đại diện Phúc (ZF5215)
Hồ Thị *** Phúc
Thông tin nghề nghiệp

Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp