Ảnh đại diện Tâm (ZF5265)
Nguyễn Trần Thanh Tâm
28/06/1995
0373686***
Bà Rịa - Vũng Tàu
nguyentranthanhtam.***@gmail.com
Nữ
*** Khu 5, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Chuyên viên
Bà Rịa - Vũng Tàu
7 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết