Ảnh đại diện Tiên (ZF5412)
Nguyễn Thị *** Tiên
26/02/1996
0394442***
Tp Hồ Chí Minh
Camtienn***@gmail.com
Nữ
Ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Long, Cai Lậy, Tiền Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết