Hồ sơ ứng viên


Ảnh đại diện Oanh (ZF5446)
Trương Thị *** Oanh
08/04/1994
0855852***
oanhtruong***@gmail.com
Nữ
Kiên Giang
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết