Ảnh đại diện Muội (ZF5575)
Hồng *** Muội
24/06/1992
0387396***
Tp Hồ Chí Minh
hongthimuoi2***@gmail.com
Nữ
Quận Thủ Đức - Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết