Ảnh đại diện Ngân (ZF6954)
Nguyễn *** Ngân
05/07/1992
0763052***
Đà Nẵng
Ngancb***@gmail.com
Nữ
Thôn Kim Tân, xã Tân Lộc
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
5 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết