Ảnh đại diện Nhung (ZF7639)
Phan *** Nhung
10/04/1997
0372765***
Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Nhungp***@gmail.com
Nữ
Xóm *** Nghĩa Bình Tân Kỳ Nghệ An
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Khác, (có thể thay đổi nơi làm việc)
4 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết