Ảnh đại diện Yến (ZF8005)
Phạm *** Yến
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp