Ảnh đại diện Ngọc (ZF8986)
Nguyễn *** Ngọc
05/04/2000
0916373***
Tp Hồ Chí Minh
donhungo***@gmail.com
Nữ
***, đường số 10, phường hiệp bình chánh, thủ đức
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết