Ảnh đại diện Yến (ZF9211)
Trương Thị *** Yến
25/02/1986
0385074***
Bình Dương
hongye***@gmail.com
Nữ
Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Bình Dương
8 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết