Ảnh đại diện Duyên (ZF9409)
Cấn Thị *** Duyên
03/08/1995
0937162***
Đồng Nai, Bình Dương
Canthimyduye***@gmail.com
Nữ
Tổ ***, Phan Huy Chú, Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đồng Nai, Bình Dương
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết