Ảnh đại diện Trang (ZF9698)
Ngụy Xuân Trang
26/06/1994
0962953***
Bình Dương
trangt2***@gmail.com
Nữ
*** Trần Quang Diệu, Phường An phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết