Ảnh đại diện Lan (ZG0079)
Võ Thị *** Lan
25/05/1998
0348299***
Tp Hồ Chí Minh
Lanvo250***@gmail.com
Nữ
*** Thành Thái phường 14 quận 10
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết