Ảnh đại diện Hân (ZG0195)
Võ Hoàng *** Hân
30/05/1996
0329608***
Tp Hồ Chí Minh
vhnghan***@gmail.com
Nữ
*** Đinh Tiên Hoàng, phường 1, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết