Ảnh đại diện Ngọc (ZG0585)
Nguyễn *** Ngọc
24/06/1980
0905188***
Đà Nẵng
ngolienchi692***@gmail.com
Nữ
*** Lý Triện, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

16
Đại học
Nhân viên
Đà Nẵng
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết