Ảnh đại diện Thanh (ZG0783)
Hoàng Thị *** Thanh
18/10/1996
0931852***
Tp Hồ Chí Minh
minhthanhhoan***@gmail.com
Nữ
*** Lê Văn Quới, P Bình Trị Đông, Q. Bình Tân
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Thẩm định giá
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết