Ảnh đại diện Nhi (ZG0883)
Bùi Tiểu Nhi
28/06/1994
0988809***
Tp Hồ Chí Minh
tieunhi200***@gmail.com
Nữ
*** Tôn Đản, phường 4, quận 4, tp HCM, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết