Ảnh đại diện Mai (ZG1131)
*** Mai
11/08/1994
0981771***
Tp Hồ Chí Minh
maitra***@hotmail.com
Nữ
*** vạn kiếp f3 bình thạnh tphcm
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
5 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết