Ảnh đại diện Loan (ZG1487)
*** Loan
01/07/1993
0938932***
Tp Hồ Chí Minh
phuongngocloa***@gmail.com
Nữ
*** Trần Văn Dư, phường 13, quận Tân Bình, Tp HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
7 triệu
Ngân hàng - Tài Chính
Luật Đất đai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết