Ảnh đại diện Duyên (ZG2534)
Trương Thị *** Duyên
12/07/1998
0337342***
Long An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
truongduyen12071***@gmail.com
Nữ
xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Long An, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật hình sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết