Ảnh đại diện Châu (ZG2575)
Khánh Châu
28/06/1997
0353415***
Bình Dương
2806khanhc***@gmail.com
Nữ
*** Hoàng Hoa Thám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bình Dương
6 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết