Ảnh đại diện Thanh (ZG2807)
Nguyễn *** Thanh
24/05/1999
0397954***
Tp Hồ Chí Minh
nguyenthithanh16***@gmail.com
Nữ
Khu vực Huỳnh Kim , Phường Nhơn Hòa , Thị xã An Nhơn , Tỉnh Bình Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Bán thời gian
Tp Hồ Chí Minh
, triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết