Ảnh đại diện Thảo (ZG3021)
Trương *** Thảo
24/06/1998
0342417***
Đồng Nai
truongthithao.87***@gmail.com
Nữ
Ấp Bến Cam, xã Phước Hiền, huyện Nhơn Trach, tỉnh Đồng Nai
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Đồng Nai
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết