Ảnh đại diện Huyền (ZG3319)
*** Huyền
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp