Ảnh đại diện Đan (ZG3687)
Phan Nguyễn *** Đan
13/06/1993
0908239***
Tp Hồ Chí Minh
huyendan.p***@gmail.com
Nữ
*** Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết