Ảnh đại diện Phương (ZG3924)
Đoàn *** Phương
05/04/1998
0358859***
Tp Hồ Chí Minh
1654060286phu***@ou.edu.vn
Nữ
*** Gò Dầu, Tân Quý, Tân Phú, TpHCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Chuyên viên pháp lý
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết