Ảnh đại diện Dung (ZG4244)
Tô Thị *** Dung
Thông tin nghề nghiệp

Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Đắk Lắk
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Kỹ năng
Ngoại ngữ
Học vấn bằng cấp
Mục tiêu nghề nghiệp