Ảnh đại diện Nhung (ZG4624)
Tạ *** Nhung
21/06/1984
0901585***
Hà Nội
nhung.ta***@gmail.com
Nữ
***, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết