Ảnh đại diện Tuyến (ZG4906)
Huỳnh Kim Tuyến
28/06/1998
0378210***
Bến Tre
saboche.1***@gmail.com
Nữ
Thị trấn huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Bến Tre
5 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết