Ảnh đại diện Tịnh (ZG5121)
Mai Thị *** Tịnh
26/02/1998
0396548***
Tp Hồ Chí Minh
hongtinh.2***@gmail.com
Nữ
*** bis Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết