Ảnh đại diện Anh (ZG5254)
Dương Hồng *** Anh
02/06/1994
0374744***
Đồng Nai
duonghonghoang***@gmail.com
Nữ
*** Quater 9, An Binh ward, Bien Hoa city, Dong Nai province
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Đồng Nai
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết