Ảnh đại diện Diệp (ZG5276)
Nguyễn Hoàng *** Diệp
11/07/1996
0979882***
Hà Nội
diep.hoangnguyen1***@gmail.com
Nữ
Số *** Giải Phóng, Phương Liệt
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
4 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết