Ảnh đại diện Quỳnh (ZG5551)
Nguyễn *** Quỳnh
01/07/1999
0834957***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
npquyn***@gmail.com
Nữ
*** đường số 2, Cư xá lữ gia, Q11, TP.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Luật Kinh doanh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết