Ảnh đại diện Vân (ZG5746)
Ngô Trần *** Vân
03/08/1990
0775763***
Tp Hồ Chí Minh
ngovan3***@gmail.com
Nữ
*** đường số 6 chu văn an f26 quận bình thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
6 triệu
Luật Hành chính
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết