Ảnh đại diện Nụ (ZG6777)
*** Nụ
02/08/1994
0359207***
Tp Hồ Chí Minh
lenu0***@gmail.com
Nữ
*** Bình Giã, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết