Ảnh đại diện Đan (ZG6805)
Trần Vũ *** Đan
09/04/1996
0782277***
Đà Nẵng
dandandan9***@gmail.com
Nữ
phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết