Ảnh đại diện Trang (ZG6940)
Phan Thị *** Trang
19/05/1995
0965123***
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
phanhuyentrang9***@gmail.com
Nữ
Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết