Ảnh đại diện Thảo (ZG6981)
Thái Thụy *** Thảo
03/08/1989
0973853***
Tp Hồ Chí Minh
phuongthao.tha***@gmail.com
Nữ
*** Đào Duy Anh, phường 9, quận Phú Nhuận
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết