Ảnh đại diện Hồng (ZG7253)
Đỗ *** Hồng
12/07/1997
0352388***
Hà Nội
honghin***@hotmail.com
Nữ
Trần Quý Kiên, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
6 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết