Ảnh đại diện Quân (ZG7495)
Huỳnh *** Quân
24/06/1992
0976062***
Tp Hồ Chí Minh
huynhtuq***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Lâm, P3, Q. Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết