Ảnh đại diện Quế (ZG7648)
Thái *** Quế
30/05/1993
0916310***
Hà Nội
thaiphuongque.***@gmail.com
Nữ
Chung cư viện ***, đường Nguyễn Khuyến, KĐT Văn Quán
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết