Ảnh đại diện Trang (ZG7818)
*** Trang
25/05/1995
0385165***
Tp Hồ Chí Minh
thiensutinhbanletr***@gmail.com
Nữ
xóm *** xã nam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an, Nghệ An, Việt Nam
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết